Kredytowanie szpitali jest podróżą, oraz nie celem

30 grudnia, 2021 Off By admin
W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem dla każdej firmy, ażeby oprzeć się sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, gdzie stan opieki nie może egzystować narażone na strata za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest wybitnie działający a działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych natomiast technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość częstokroć słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym forma usług medycznych staje się koniecznością, oraz akredytacja jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym dzięki organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu zaś poprawy jakości, wydajności natomiast skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki w poprzek wewnętrzną ocenę obiektów a procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i oraz pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, kiedy także prowadzi za sprawą przebieg akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych a skrót czasu pobytu w szpitalu.

Kto być może się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która aktualnie funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności wewnątrz poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana ewentualnie licencjonowana za pośrednictwem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego przez Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów oraz standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości tudzież parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami w tym momencie stosowanymi przy użyciu szpital
Analiza i specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników zaś zapewnić zaangażowanie spośród ich strony oraz inspirować i katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, i tym samym rozwój doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem tudzież stronami trzecimi.
Zapewnia ufność a pewność między pacjentów przez zapewnienie im dostępu do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna powyżej szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą nieprzerwanie wznosić stan opieki http://www.przyjemski.eu i dawać możliwość odpowiedniość z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, że informacja jednostka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie wcześniej prawdopodobnie zostać podjęta orzeczenie o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas kiedy wybieg do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, pełnia czego potrzebuje owo ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.