Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

29 września, 2022 Off By admin
Co to jest urządzenie odbiorcze EMI natomiast czym jest platforma aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu agregat inżynieryjny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przedtem wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane za pomocą wyposażenie elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami tudzież przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w samej rzeczy gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez urządzenie odbiorcze EMI lub analizator widma.

Co to jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwie rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez urządzenie elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie tudzież ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają istotność na bieg sposób EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane dzięki linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest w podobny sposób przewodzony, gdy i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego wskazane jest realizować testy EMI?

Istnieje dużo czynników, które powodują, że procedura EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją jednakże wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, oraz przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, dlatego że zasilacze służą właściwie w charakterze „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz rzecz kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko spodni aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.