Maszyna do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

12 lutego, 2022 Off By admin
Co to jest odbiornik EMI natomiast czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie odbiornik EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) ewentualnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za pomocą kompleks programowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności nim wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby zoczyć promieniowane a przewodzone emisje generowane za pomocą akcesoria elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami tudzież przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, faktycznie kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej tudzież częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu urządzenie odbiorcze EMI albo analizator widma.

Co to jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez urządzenie elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to rzemiosło sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie oraz ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają znaczenie na bieg sposób EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu albo innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest podobnie jak przewodzony, kiedy oraz emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby osiągać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, iż podejście EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna ambaras w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją acz wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież iż jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, aż do którego jest podłączony, i przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, ponieważ zasilacze służą raczej jako „posłaniec” aniżeli pierwocina problemów EMC.

Pozostaje jeszcze temat kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze dolny aniżeli cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.